Internationaal

Regio Utrecht is Europa’s meest competitieve regio

Utrecht scoort hoog op aandeel hoogopgeleide beroepsbevolking, innovatie en marktomvang

Regio Utrecht is Europa’s meest competitieve regio

Utrecht,
De Europese Commissie heeft de regio Utrecht aangewezen als meest competitieve regio van Europa. Dat blijkt uit de vandaag gepubliceerde Regional Competitiveness Index (RCI), die elke drie jaar verschijnt. Het betekent dat Utrecht de regio is met de grootste concurrentiekracht. Onderzoekers vergeleken 234 Europese regio’s op bijna 70 indicatoren voor het vestigingsklimaat zoals macro-economische stabiliteit, infrastructurele voorzieningen, onderwijskwaliteit en arbeidsmarkt. Utrecht scoort daarbij het hoogst op opleidingsniveau en innovatie.

Hoge score hoogopgeleide beroepsbevolking, innovatie en marktomvang

In de index zijn indicatoren opgenomen op basis van elf thema’s: Institutions, Macroeconomic Stability, Infrastructure, Health, Basic Education, Higher Education, Labour Market, Market Size, Technological Readiness, Business Sophistication en Innovation. Utrecht scoort onverminderd hoog op het aandeel hoogopgeleide beroepsbevolking, innovatie en marktomvang. Uit het onderzoek wordt verder duidelijk dat de arbeidsmarktkansen van jongeren in Utrecht ten opzichte van andere regio’s erg hoog zijn en dat er een zeer hoge arbeidsmarktparticipatie van vrouwen is die samenhangt met hun hoge opleidingsniveau in Utrecht.

‘Prachtig resultaat’

Minister-president Mark Rutte: “Een sterke economie, een goede samenwerking tussen overheden en bedrijfsleven en een aantrekkelijk klimaat voor innovatieve ondernemers: het is allemaal belangrijk voor de toekomst van Nederland én van die van Europa. De regio Utrecht heeft laten zien hoe succesvol hun aanpak is. Een prachtig resultaat voor Utrecht en daarmee voor heel Nederland.”

Utrecht wil nummer één blijven

Commissaris van de Koning Hans Oosters “Als provincie Utrecht zijn we hier natuurlijk enorm trots op. De regio Utrecht is een heel aantrekkelijk gebied: studenten blijven hier niet voor niets graag wonen en werken. Dat prettige leefklimaat is mede te danken aan de goede samenwerking tussen de overheden én de partners in de regio. Zo was gedeputeerde Robert Strijk van provincie Utrecht samen met Lidewij de Haas van Arcadis in Brussel om de regio te vertegenwoordigen bij de bekendmaking.” Voorzitter Economic Board Utrecht Sharon Dijksma: “Onze regio zit boordevol innovatie, talent en economische kracht. Het is dan ook niet voor niets dat van de meer dan 200 economische regio’s in Europa, Utrecht is uitgeroepen tot de nummer één competitieve regio. Door intensieve samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden binnen de Economic Board Utrecht zetten we ons in om ook de komende jaren nummer één te blijven.”

Utrecht Heart of Health

In totaal is bijna een vijfde van alle banen in de regio Utrecht in de gezondheidssector en zijn hierin meer dan tweeduizend bedrijven en honderd startups actief. Vijftig procent van al het landelijke onderzoek en ontwikkeling in medische wetenschap vindt hier plaats en twintig procent van alle Nederlandse onderzoekers op het gebied van gezondheid en biotechnologie werkt hier. Met het Utrecht Science Park, het grootste science park van Nederland, als hart van de gezondheidseconomie ligt er dus een sterke basis voor de ambities van regio Utrecht. Daarnaast werken 25.000 ingenieurs wereldwijd aan een gezonde én duurzame leefomgeving en staat Universiteit Utrecht wereldwijd op de tweede plek als kenniscentrum over geowetenschappen en klimaat.

Verder internationaliseren

De nummer één positie in de RCI is een onderstreping van de regionale inspanningen om bedrijven, kennisinstellingen en overheden bij elkaar te brengen voor een gezond vestigingsklimaat en brede welvaart voor onze inwoners. De benoeming tot meest competitieve regio van Europa is ook een stimulans om de onlangs ingezette regiopositionering van Utrecht als Utrecht Heart of Health nog verder internationaal uit te dragen.

Vorig bericht Provincie Utrecht lanceert tool voor aanleg duurzame daken
Volgend artikel Eerste nieuwbouwlocatie voor wooncoöperatie in Leidsche Rijn

Nu op WijUtrecht