Agri

Subsidie Utrechtse demonstratiebedrijven in landbouw

Provincie Utrecht stelt 0,9 miljoen euro beschikbaar

Subsidie Utrechtse demonstratiebedrijven in de landbouw

Foto: Provincie Utrecht

Om agrarische ondernemers aan te moedigen hun kennis en ervaring in duurzame landbouw te delen, stelt de provincie Utrecht een nieuwe subsidie beschikbaar. Het gaat hierbij om bedrijven die zich ontwikkelen in de richting van een toekomstbestendige, duurzame en natuurinclusieve landbouw en hier voorlichting over geven, ook wel demonstratiebedrijven genoemd.

Nieuwe subsidieregeling

Op 3 juli 2024 gaat de nieuwe subsidieregeling Demonstratiebedrijven uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB 2023-2027) open. Provincie Utrecht stelt 0,9 miljoen euro beschikbaar. Landbouwers kunnen met deze subsidie een demonstratiebedrijf worden en zo hun kennis en ervaring overdragen aan collega’s. De hoogte van de subsidie bedraagt ten minste € 25.000 en maximaal € 300.000.

Kennisdelen als motor van verduurzaming

Met deze subsidie geven agrariërs op hun eigen bedrijf voorlichting en demonstraties aan collega’s. Op de demonstratiebedrijven wordt ervaring opgedaan met het versterken van verdienmodellen. Met demonstraties inspireren landbouwers elkaar om aan de slag te gaan met het verduurzamen van hun bedrijfsvoering en stappen te zetten richting een natuurinclusieve landbouw.

Voor wie?

De subsidie Demonstratiebedrijven is bedoeld voor een landbouwer, of een samenwerkingsverband van landbouwers, die samenwerken in een demonstratieproject dat plaatsvindt op een agrarisch bedrijf. Gedeputeerde Mirjam Sterk (Transitie Landelijk Gebied, Natuur & Landbouw): “De kennis en ervaring die op demonstratiebedrijven wordt opgedaan is van onschatbare waarde. Door de ondernemers van deze bedrijven in staat te stellen hun vorderingen te delen met collega’s, bieden we landbouwers de gelegenheid om onderling van elkaar te leren en elkaar te inspireren. Agrariërs geven aan dat ze zich graag op deze manier oriënteren op de duurzame mogelijkheden die ze hebben voor hun eigen bedrijf. Als provincie vinden wij het belangrijk om dat mede mogelijk te maken.”

26 juni Informatiebijeenkomst

Op woensdag 26 juni vindt een informatiesessie plaats. Geïnteresseerden krijgen toelichting vanuit de provincie over de insteek en doelen van de regeling. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) verzorgt uitleg over de voorwaarden en het aanvragen van de regeling.

Vorig bericht 10 bedrijven failliet afgelopen week in Utrecht
Volgend artikel Al 500 Utrechtse agrariërs maken gebruik van Plattelandscoach

Bestel nu de beste boeken over Ondernemerschap!

Via onze partner managementboek.nl

Nu op WijUtrecht