Duurzaam

Miljoenennota: energietransitie urgenter dan ooit

Door de torenhoge energierekeningen dreigen ook veel ondernemers in financiële problemen te komen

energietransitie tekort vakmensen Techniek Nederland

Het verduurzamen van woningen en gebouwen in Nederland is volgens ondernemersorganisatie Techniek Nederland belangrijker dan ooit. Voorzitter Doekle Terpstra vindt het een belangrijk signaal dat het kabinet blijft investeren in verduurzaming. De hoge uitgaven om de koopkrachtdaling te dempen zijn logisch en terecht, zegt Terpstra, maar het mag de aandacht niet afleiden van de noodzaak om steeds meer vaart te maken met de energietransitie.

Tekort aan technische vakmensen

Zowel in de Miljoenennota als in de samenleving is volop aandacht voor verduurzaming van woningen en gebouwen. Techniek Nederland waarschuwt dat het tekort aan technische vakmensen met ‘green skills’ een groot risico is voor de energietransitie. Terpstra: ‘We hebben een veel grotere instroom van ambitieuze technici nodig. De branche biedt starters op de arbeidsmarkt én ervaren werknemers enorme kansen. Op de langere termijn is er nergens zóveel werkgelegenheidsperspectief als in de techniek. We zijn daarom blij met het Actieplan Groene en Digitale banen van het kabinet. Ook het stimuleren van bbl-opleidingen voor zij-instromers in de techniek is een goed streven.’

Verhoging minimumloon slecht idee volgens TN

De voorzitter van Techniek Nederland vindt de verhoging van het minimumloon met 10%, een slecht idee. Terpstra: ‘Er zijn veel ondernemers voor wie zo’n verhoging heel slecht uitpakt. Met name onze elektronica-retailers zijn nog aan het herstellen van de coronacrisis. Voor hen kan deze verhoging van het minimumloon de genadeklap betekenen.’ Techniek Nederland is teleurgesteld over het uitblijven van compenserende maatregelen, die het kabinet in het vooruitzicht stelde.

Hogere vennootschapsbelasting zet bedrijven onder druk

In het algemeen is Techniek Nederland niet te spreken over de lastenverzwaring voor werkgevers, in de vorm van hogere premies en een verhoging van de vennootschapsbelasting. In een tijd waarin alle kosten sterk toenemen, zetten hogere belastingtarieven de winstgevendheid van bedrijven nog verder onder druk.

Ook ondernemers krijgen een hoge energierekening

De torenhoge energierekeningen vallen niet alleen bij huishoudens op de mat. Ook veel ondernemers dreigen in financiële problemen te komen door de stijgende prijzen van gas, elektriciteit en brandstof. Volgens Terpstra betalen veel bedrijven nu onevenredig veel voor hun energie. Hij vindt het dan ook belangrijk dat het kabinet extra geld uittrekt voor financiering en ondersteuning van verduurzaming en bedrijven tegemoetkomt in de energiekosten.

Publieke investeringen op peil houden

De Nederlandse infrastructuur is dringend aan modernisering toe. Techniek Nederland dringt er daarom bij het kabinet op aan om de opdrachtenstroom vanuit de overheid op peil te houden.

Vorig bericht KVK en SightLabs gaan strategische samenwerking aan
Volgend artikel BAM rondt verkoop Wayss & Freytag Ingenieurbau aan ZECH Building af

Nu op WijUtrecht