Beleid

Provincie stelt strategisch beleidskader grondbeleid voor

De provinciale opgaven in het landelijk gebied zijn de afgelopen jaren toegenomen

Provincie stelt nieuw strategisch beleidskader grondbeleid voor

Utrecht,
Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht stellen voor een nieuw beleidskader voor het grondbeleid vast te laten stellen. In aanvulling op de nota Grondbeleid 2020 staat in dit nieuwe beleidskader de mogelijkheid om actief strategische gronden te kunnen kopen en onder te brengen in een provinciale grondbank.

De provinciale opgaven in het landelijk gebied zijn de afgelopen jaren toegenomen. Opgaven zijn onder meer de energietransitie, stikstofreductie, natuurontwikkeling en het afremmen van de bodemdaling. Grote uitdagingen, die een behoorlijke puzzel vormen, gelet op de beperkte beschikbare grond in de provincie. Een actievere rol op de grondmarkt biedt daarom mogelijk kansen, bijvoorbeeld om te schuiven met ‘puzzelstukken’ en daardoor beweging te krijgen in de provinciale opgaven. Hierbij kan het soms nodig zijn voor de provincie om grond te kopen of te ruilen op geschikte locaties.

Investeringskrediet

Voorwaarde is wel dat deze aankopen op vrijwillige basis gebeuren en voldoen aan alle aankoopcriteria van de provincie, inclusief het maken van een businesscase en een risicoanalyse. In het beleidskader is hiervoor een bedrag opgenomen van maximaal € 20 miljoen investeringskrediet.

Het strategisch verwerven en in eigendom hebben van gronden kan zorgen voor meer uitvoeringskracht en een sterkere regie van de provincie. De gronden worden ondergebracht in een grondbank, een voorraad grond die in eigendom is van de provincie Utrecht. De grondbank is een goede aanvulling op het bestaande instrumentarium omdat de verworven grond in brede zin
ingezet kan worden ten behoeve van de provinciale opgaven.

Het college van Gedeputeerde Staten heeft het voorstel voor dit beleidskader deze week ter besluitvorming naar Provinciale Staten gestuurd. Vermoedelijk zullen zij hierover nog dit jaar besluiten.

Vorig bericht Geschillencommissie Zorgverzekeringen verduidelijkt preferentiebeleid
Volgend artikel KVK en SightLabs gaan strategische samenwerking aan

Nu op WijUtrecht